Русе | икономическият център на р.Дунав

Локация

Русе е разположен на река Дунав в североизточната част на страната, и понякога се нарича "Малката Виена", заради уникалната си архитектура, която прилича на австрийската столица. Като един от най-важните търговски и културни центрове на страната в миналото, Русе продължава да бъде голям икономически център в региона, основен двигател на търговията и развитието на промишлеността, както и на новите тенденции във всички аспекти на живот. Благодарение на добрите си транспортни връзки чрез автомобилен, железопътен и речен транспорт, градът е естествен вход към Северна и Централна Европа, Балтийските страни, Русия и региона на Средиземно море, което прави Русе привлекателна дестинация както за бизнес, така и за туристи.
Добре известният Дунав мост, който в момента е единственият мост между България и Румъния, също се намира в Русе, което осигурява интензивно движение между двете страни, като по този начин се увеличава търсенето и предлагането на стоки.


 


View Larger Map